• Túžite poznať
  príčinu, PREČO Vaše srdce nežiari šťastím?


   


                                     
                           
     
                                                                                                       
         
   

   

   

Je ŠŤASTIE nad ZLATO?

Definíciu šťastia vyberám zo štúdie MUDr. Františka Koukolíka, DrSC. "O šťestí - lidé a lidské skupiny." Šťastie je stavom vedomia alebo pocitom charakterizovaným spokojnosťou, láskou, radosťou a slasťou. Myslíte si, že šťastie je niečo čo si môžeme sami vytvárať alebo ho máme prirodzene v živote? 

"Za obdobie 10. rokov kedy na začiatku miera môjho nešťastia dosiahla vrchol a vznikla vo mne silná túžba po šťastí, som získala poznanie: 

Šťastie si viem vytvárať, čo je však dôležité, musí byť v súlade s mojimi hodnotami, okolím, prírodou i vesmírom. Mám 2 možnosti zmeniť svoje hodnoty alebo si vytvárať ŠŤASTIE len v súlade s nimi." 

Ak patríte do skupiny hľadačov, ŠŤASTIE potrebujete vytvárať a mať naň odvahu. Ak do skupiny nehľadačov, ste spokojný a šťastný s tým čo máte. Aj jedno aj druhé je správne.

Šťastie sa už meria

Prvú zmienku o meraní a výsledkoch šťastia som našla už v spomínanej štúdii, z roku 1974. Hovorí, že množstvo peňazí ovplyvňuje šťastie ľudí len do určitej miery a má vplyv len na osobné šťastie. 

Neovplyvňuje rast ŠŤASTIA u všetkých ľudí. Miera, do akej výšky vplýva bohatstvo na šťastie človeka, je podľa krajín rozdielna. Podľa meraní z rokov 1946 - 2005 sa zvyšuje hlavne v chudobných krajinách. 

Na druhej strane mieru pocitu šťastia znižuje priemerný počet hodín v práci, poškodzovanie životného prostredia, zločinnosť, voľný obchod, inflácia a nezamestnanosť.

Okrem týchto celospoločenských faktorov šťastie najviac znižuje POROVNÁVANIE. Ľudia neporovnávajú svoj majetok k absolútnemu množstvu, ktoré vlastnia, ale vo vzťahu k sociálnej skupine, ku ktorej chcú patriť. To často vedie k smútku a nešťastiu. 

Práve chorobný smútok a výskyt depresie najviac stúpa v priemyslovo najrozvinutejších krajinách. Pozitívnym výsledkom štúdie je šírenia ŠŤASTIA.

Model hovorí, že šťastie sa šíri až do vzdialenosti 3 krokov, napríklad k priateľom, ktorí sú priatelia vašich priateľov. Ak sa teda obklopíte šťastnými ľuďmi je vyššia pravdepodobnosť, že budete tiež šťastní.

Šťastie v roku 2013 

Podľa Svetovej správy šťastia z roku 2013 /World Happiness Report 2013/ sa Slovensko nachádza na 46. mieste rebríčka šťastných krajín. Česká republika na 39. mieste.  

Na prvých 3 miestach za sebou krajiny: Dánsko, Nórsko a Švajčiarsko.

Dôležitosť šťastia pochopilo už aj OSN a v roku 2013 svet prvýkrát oslavoval Medzinárodný deň šťastia, ktorý schválila Organizácia Spojených národov.

Tento deň bol určený na 20. marca a odteraz sa bude oslavovať každý rok. Rezolúcia, ktorá bola prijatá jednomyseľne 193 členným výborom uvádza "Hľadanie šťastia je základným ľudským cieľom." Rozhovor v rádiu VIVA z pred roka si môžete vypočuť - TU.

E-book Príbehy šťastných ľudí pre Vás:

Komentáre

Najpopulárnejšie články

Obľúbené príbehy

Pridajte saPrihlásiť sa na odber

Kroky šťastného života